Path2Integrity: Metody uczenia rzetelności naukowejZapraszamy do wzięcia udziału w badaniu Path2Integrity.

Celem badania jest identyfikacja i ewaluacja skoncentrowanych na uczniu strategii uczenia opartych na dialogu. Wyniki tego badania pomogą zmapować dialogowe metody uczenia o rzetelności naukowej, biorąc pod uwagę ich korzyści i potencjalne skutki, jak również odnosząc się do kodeksu postępowania na rzecz integralności badań (Code of Conduct for Research Integrity).